Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer apotek avtale om direkte oppgjør

Dette er informasjon til dere som skal inngå eller endre avtale om direkte oppgjør med Helfo på vegne av apotek. 

1. Om avtalen 

Apoteket må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten skal få dekning for utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell etter folketrygdloven §§5-14 og 5-25.

Apoteket må også ha avtale om direkte oppgjør for at pasienten skal få dekning for utgifter til enkelte legemidler det ytes bidrag til etter 5-22. Avtale om direkte oppgjør er en forutsetning for at apoteket skal kreve refusjon fra Helfo. Varer som er utlevert etter § 5-14 og § 5-25 før avtale er inngått, er ikke refusjonsberettiget.  

Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir. 

  • Avtalen gir blant annet informasjon om 
  • hvilke plikter dere har overfor Helfo  
  • frister for innsending og foreldelse av krav  
  • hvordan dere sender inn kravet  
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon  

Dere må signere på at dere har lest, forstått og akseptert betingelsene for avtalen når dere er inne i det elektroniske skjemaet. 

Dere kan lese avtale om direkte oppgjør for apotek og mønsteravtalen for salg av brystproteser (hvis aktuelt) før dere går til utfylling av skjemaet. 

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon 

Dersom dere skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn. Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet. 

2. Dokumentasjon 

Når dere skal inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo, er det en del forhold som må dokumenteres. Deler av dokumentasjonen henter vi direkte fra registre.  

Dere må legge ved  

  • firmaattest 
  • driftskonsesjon med vedlegg 

3. Fyll ut skjema 

Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen. 

Roller og rettigheter i Altinn 

Den eller de som skal inngå avtale om direkteoppgjør på vegne av virksomheten, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut enkelte skjemaer. 

Den som skal signere skjemaer, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.  Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere Altinn-skjemaet «Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak».  

Her finner dere en oversikt over alle Altinn-rollene (altinn.no).

Les om hvordan dere kan tildele rettigheter i Altinn (altinn.no).

Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger? 

Dere kan rette opp feil i skjema ved å fylle ut et nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må dere fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger. 

4. Veien videre 

Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er for tiden inntil 4 uker. 

Les mer om oppgjør og regelverk og takster

Meld dere på nyhetsbrev fra Helfo

Hold dere oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Dere kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om dere ønsker det.

 

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 21.02.2023 Se tidligere versjoner