Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ozempic på blå resept - apotek

Fra 1. juli 2024 må legene søke om individuell stønad til Ozempic til pasienter med diabetes type 2. De kan fra samme dato også søke om Rybelsus, som også inneholder virkestoffet semaglutid.  

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har besluttet å fjerne Ozempic fra forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptforskriften § 2).

Leger kan i stedet søke om individuell stønad (blåreseptforskriften § 3) til dette legemiddelet.

 • Frem til 1. juli 2024 kunne legene rekvirere Ozempic injeksjonsvæske direkte på blå resept til behandling av diabetes type 2. 
 • Fra 1. juli 2024 må de sende søknad om individuell stønad til Helfo for at pasienten skal kunne få Ozempic på blå resept. Fra samme dato kan de søke om individuell stønad på Rybelsus tabletter. Vilkårene er de samme som for Ozempic. 
 • I en overgangsperiode til og med 22. september 2024 vil pasienten kunne benytte gyldige blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024. Etter overgangsperioden må pasienten både ha et gyldig vedtak om individuell stønad fra Helfo og gyldig blå resept for å kunne få Ozempic for folketrygdens regning.
 • Gyldige, blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024, vil kunne gjøres om til § 3 i apoteket hvis kunden har et gyldig vedtak fra Helfo. 

Fra 1. juli 2024 gis det ikke refusjon for utenlandske pakninger.

Bakgrunnen for endringene

Dette er bakgrunnen for endringene:

 • Utgiftene knyttet til rekvirering av Ozempic på blå resept har vært langt høyere enn forventet. Dette er på grunn av svært høy rekvirering og at det i stor grad er solgt utenlandske pakninger som har en mye høyere pris enn de norske pakningene.
 • Det har i lang tid vært mangel på Ozempic, og Stortinget vil sikre at de som har diabetes type 2, får tilgang til legemiddelet.

Vilkår 

Vilkårene for å få Ozempic på blå resept er de samme som tidligere, og gjelder også for Rybelsus:

 • Pasienten må ha diabetes type 2.
 • Pasienten må ha forsøkt metformin eller sulfonylurea eller insulin i høyeste tolererbare dose, uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.
 • Pasienten må bruke Ozempic sammen med metformin eller sulfonylurea eller insulin.

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, vil det ikke bli innvilget individuell stønad.

Monoterapi og annen kombinasjonsbehandling

Helfo kan bare vurdere individuell stønad til den bruken som er metodevurdert av DMP, og kan derfor ikke gi individuell stønad til behandling med Ozempic eller Rybelsus i monoterapi.

Helfo kan kun vurdere individuell stønad til Ozempic eller Rybelsus når de benyttes i kombinasjon med legemidler som inneholder metformin, sulfonylurea eller insulin.

Individuell stønad kan ikke vurderes hvis Ozempic eller Rybelsus benyttes

 • som eneste diabeteslegemiddel (monoterapi)
 • i kombinasjon med SGLT2-hemmere, når SGLT2-hemmeren brukes i behandling av diabetes type 2

Ved kontraindikasjon mot bruk av metformin eller sulfonylurea eller insulin kan legen søke om individuell stønad til monoterapi med følgende GLP-1-analoger: Trulicity (dulaglutid) eller Victoza (liraglutid). 


Ozempic i fedmebehandling

Mange pasienter har effekt av å bruke Ozempic i behandling av fedme. Folketrygden gir ikke stønad til slik behandling med Ozempic. 
Les mer om fedmelegemidler på blå resept her.

Detaljerte vilkår for individuell stønad til Ozempic/Rybelsus:

Ozempic – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Rybelsus – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Les mer

Endringer i refusjon av diabeteslegemidler (dmp.no)

Endringer i refusjon for Ozempic (dmp.no)

Individuell stønad på blå resept for Ozempic og Rybelsus (dmp.no)

Fjerning av refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic (dmp.no)

Kostbar mangel på Ozempic (dmp.no)

Styrker tilgangen til diabetesmedisinar og reduserer folketrygda sine utgifter (regjeringen.no) 

 

Først publisert: 24.06.2024 Siste faglige endring: 02.07.2024 Se tidligere versjoner