Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7 Tannutviklingsforstyrrelser

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

Mer informasjon om tilstand 7 finner du i rundskriv til folketrygden § 5-6, § 5-6 a og § 5-25.

Først publisert: 10.11.2020 Siste faglige endring: 01.01.2023 Se tidligere versjoner