Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13 Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

Mer informasjon om tilstand 13 finner du i rundskriv til folketrygden § 5-6, § 5-6 a og § 5-25.

Først publisert: 10.11.2020 Siste faglige endring: 01.01.2023 Se tidligere versjoner