Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12 Tannskader ved godkjent yrkesskade

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

Mer informasjon om tilstand 12 finner du i rundskriv til folketrygden § 5-6, § 5-6 a og § 5-25. 

Refusjon før godkjent yrkesskade

Dersom du starter opp behandlingen av skaden før yrkesskaden er godkjent hos NAV, kan du vurdere om pasienten oppfyller vilkårene for stønad etter punkt 13 a) Omfattende tannskade ved ulykke.

Dersom det er gitt refusjon etter punkt 13 a), og pasienten senere fremlegger vedtak om godkjent yrkesskade, kan pasienten få refundert differansen mellom refusjonstakstene og honorartakstene. Dette ordnes enklest ved at du som tannlege sender korrigert regning til Helfo og utbetaler differansen til pasienten.

Først publisert: 10.11.2020 Siste faglige endring: 01.01.2023 Se tidligere versjoner