Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstveiledning for tannlege

Takster for tannbehandling beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a.

Innledning

Takstene beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a. Det er en forutsetning for å få stønad at pasienten har en tilstand eller sykdom etter vilkårene i forskriften § 1.

I forbindelse med hver takstgruppe er det i tillegg knyttet merknader som vil være avgjørende for riktig bruk av de ulike takstene.

De oppgitte takster er maksimaltakster, og det står tannlegen og tannpleieren fritt til å kreve et lavere beløp.

Den enkelte takst omfatter forberedelse, behandling og journalføring i henhold til journalforskriften.

Du kan lese om hver enkelt takst i takster for tannbehandling (helsedirektoratet.no).

Automatisk tidskontroll av refusjonskrav

Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av behandlingen. Les mer om dette på siden «Dette skal rekninga frå tannlege innehalde».

Det elektroniske oppgjørssystemet vil som hovedregel avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på samme tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgående og etterfølgende regninger.  

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

Som behandlende tannlege må du sette deg inn i følgende regelverk for å kunne kreve stønad fra Helfo: 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (lovdata.no)

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade (helsedirektoratet.no)

takster for tannbehandling (helsedirektoratet.no)

Forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 5-6 (tannlegehjelp), § 5-6 a (tannpleierhjelp) og § 5-25 (stønad ved yrkesskade) samt § 22-2 (utbetaling ved direkte oppgjør).

Først publisert: 10.11.2020 Siste faglige endring: 01.01.2023 Se tidligere versjoner