Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjemtransport innenfor de nordiske landene – dekning av merutgifter

En pasient som er bosatt i et annet nordisk land, kan ha rett til å få dekket merutgifter til hjemtransport ved sykdom eller skade som oppstår under midlertidig opphold i Norge. Det er du som helseaktør som ofte vil ivareta denne rettigheten for pasienten.

Pasienten kan få dekket merutgifter til hjemreise etter behandling både i og utenfor sykehus:

 • Med hjemreise menes transport til hjemstedet, eller til sykehus eller annen institusjon i bostedslandet.
 • Med merutgifter menes utgifter som skyldes at hjemreisen på grunn av pasientens helsetilstand må foretas på en mer kostnadskrevende måte enn hvis vedkommende ikke var blitt syk eller skadet.

Hvis pasienten av medisinske årsaker må ha med en ledsager på hjemreisen, vil utgiftene til ledsageren være en merutgift som kan dekkes.

Pasienten skal selv betale det hjemreisen ville kostet hvis vedkommende ikke hadde blitt syk. Det vil nesten alltid være en egenbetaling i forbindelse med hjemtransporten. Dette gjelder også ved ambulansetransport.

Hvis et sykehus eller en annen behandler søker Helfo om dekning av merutgifter ved hjemtransport, er sykehuset/behandleren ansvarlig for å kreve egenbetaling av pasienten.

Eksempel på en merutgift som dekkes: Pilvi fra Finland er på skiferie i Hemsedal og brekker ryggen. I stedet for rutefly må hun ta ambulansefly hjem til Helsinki, der hun skal få videre behandling på sykehus. Differansen mellom kostnaden ved å ta rutefly og ambulansefly er en merutgift som dekkes. Sykehuset i Norge tar kontakt med AMK for å innhente stipulerte utgifter, som de oppgir i søknaden til Helfo. Søknaden innvilges av Helfo før hjemreisen starter. 

Følgende dekkes ikke:

 • merutgifter som ikke skyldes sykdommen eller skaden i seg selv
 • behov for mer kostnadskrevende hjemtransport som følge av planlagt behandling i Norge
 • hjemsendelse av båre etter dødsfall inntruffet under midlertidig opphold i Norge

Eksempler på ekstrautgifter som ikke dekkes:

Eksempel 1: Johan fra Sverige er på biltur, blir syk og må få nødvendig behandling på sykehuset i Lillehammer. Reisefølget har ikke tid til å vente og etterlater Johan på sykehuset. Ekstrautgiften Johan får ved å måtte ta toget hjem fordi reisefølget er reist videre med bilen, blir ikke regnet som en merutgift, og han må dekke ekstrautgiften selv.

Eksempel 2: Else fra Danmark har fått behandling på Universitetssykehuset i Oslo. Behandlingen tar lengre tid enn forventet, og Elsa blir forsinket og rekker ikke flyet hun skulle ta hjem. Hun må derfor kjøpe ny billett til et annet fly. Denne ekstrautgiften regnes som en følge av forsinkelsen, og ikke av helsetilstanden. Skal ekstrautgiftene til Elsa dekkes, må hun benytte sin private reiseforsikring.

Rettigheten til dekning av merutgifter ved hjemtransport følger av artikkel 7 i nordisk konvensjon om trygd. Se rundskriv til hovednr. 41 – nordisk konvensjon om trygd 41-05 – naturalytelser ved sykdom (lovdata.no/nav).

Send inn søknad før hjemreisen starter

En søknad om dekning av merutgifter skal godkjennes av Helfo før hjemreisen starter. Innkomne søknader behandles samme virkedag hvis Helfo har fått søknaden innen klokken 14.30.

Godkjenning i etterkant kan bare gis unntaksvis – for eksempel i de tilfellene der transporten må gjennomføres i helger eller på offentlige fridager, eller i saker der det vil være urimelig å belaste pasienten økonomisk.

Bruk søknadsskjemaet «Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport (41-05.07)» (se lenger ned på siden). Vær oppmerksom på følgende når du fyller ut søknadsskjemaet:

 • Pasienten må anonymiseres. Bare initialer og bostedsland skal oppgis i søknadsskjemaets punkt 2. Så snart søknaden er mottatt, ringer Helfo til kontaktpersonen som er oppgitt på skjemaet for å få opplyst personalia på pasienten.
 • En lege må opplyse om diagnose og gi en funksjonsvurdering av pasienten. Det må tydelig fremgå at pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å benytte en mer kostnadskrevende reisemåte enn hva som hadde vært tilfellet om pasienten ikke var blitt syk. Dette fylles ut av legen i søknadsskjemaets punkt 3.
 • Du må innhente stipulert kostnad for hjemtransporten. Opplysningen gis i søknadsskjemaets punkt 4.
  • Ved behov for ambulansebil innhentes stipulert kostnad fra AMK.
  • Ved behov for ambulansefly: Les mer om bestilling på Luftambulansetjenestens nettside.
  • Ved behov for ordinær rutegående transport (tog, buss, fly eller båt) innhentes dette fra reiseoperatør.

Benytt følgende søknadsskjema: 

Utfyllende veiledning står i skjemaet.

Søknaden skal sendes som scannet dokument til post@helfo.no. I emnefeltet skal det stå «HJEMTRANSPORT».

Send faktura til Helfo

Helfo må ha spesifisert faktura når hjemtransporten er utført. Vi utbetaler godkjente merutgifter i samsvar med tidligere vedtak fra Helfo. Pasientens egenbetaling skal være fratrukket.

Legg vedtak om innvilget hjemtransport ved fakturaen til Helfo.

Kontakt med Helfo

Ønsker du å ta kontakt med Helfo: Ring Helfo veiledning for helseaktører på telefon +47 23 32 70 40.

Først publisert: 06.12.2018 Siste faglige endring: 10.10.2022 Se tidligere versjoner