Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Frikort-spørring for helseaktører

Apotek, fysioterapeuter, leger og andre helseaktører kan sjekke om pasienten har frikort for helsetjenester via EPJ-systemet og spørretjenesten «Pasientens frikortstatus». Da slipper pasientene å vise frem frikortet.

Innbyggere som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. 

Det er imidlertid veldig fordelaktig både for helseaktøren og innbyggeren/pasienten at behandler/tjenesteyter har tilgjengelige spørretjenester som gir svar på om vedkommende har frikort/fritak fra å betale egenandel i inneværende kalenderår.

Sjekk «Pasientens frikortstatus»

Spørretjenesten «Pasientens frikortstatus» er utviklet til behandlere som utløser egenandeler.

Tjenesten vil svare «ja» på søk dersom din pasient har frikortvedtak.

Du kan benytte spørretjenesten når du som behandler har behov for denne informasjonen, for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon.

Hvordan får du tilgang til spørretjeneste?

Dersom du ønsker å ta i bruk «Pasientens frikortstatus» eller andre spørretjenester, eller annen funksjonalitet Helfo tilbyr, må du ta kontakt med din EPJ-leverandør for å sjekke om du kan koble deg opp via EPJ-systemet ditt.

Alle oppslag via spørretjenestene blir loggført og kan leveres ut til pasienten dersom vedkommende ber om innsyn.

EPJ-leverandøren hjelper deg med bruken av spørringen

Mange behandlere kontakter Helfo for å spørre om pasienten har frikort. Spørringen kan fungere ulikt fra system til system, men noen av leverandørene har laget gode forklaringer på bruken av tjenesten.

Ta kontakt med din EPJ-leverandør dersom du er usikker på hvordan du får opp frikort-statusen i ditt journalsystem!

Frikort-spørretjeneste for apotek og bandasjist

Det er laget en egen spørretjeneste for apotek/bandasjist. Denne tjenesten er integrert i apotekenes og bandasjistenes egne datasystem (Farmapro for apotek).

Oppslag gjøres automatisk underveis i reseptekspedisjonen, og spørretjenesten bekrefter egenandelsfritak både dersom pasienten har frikort for helsetjenester og om pasienten har minste pensjonsnivå, og av den grunn fritak for egenandel for blå resept.

Først publisert: 15.07.2021 Siste faglige endring: 04.01.2024 Se tidligere versjoner