Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik søker leverandører om å få medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler godkjent for refusjon

Hvis du er leverandør av medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler, kan du søke om godkjenning for refusjon for produkter som omfattes av blåreseptforskriften §§ 5 eller 6.

Hvilke produkter er aktuelle for godkjenning for refusjon?

For at et produkt skal bli godkjent for refusjon, må produktet omfattes av blåreseptforskriften §§ 5 (medisinsk forbruksmateriell) eller 6 (næringsmidler). Produkter som er godkjente for refusjon er oppført i produkt- og prislistene.

Du kan se hvilke tilstander og sykdommer dette gjelder og hva slags produkter som er omfattet i forskrift og rundskriv her:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften) (helsedirektoratet.no)

For å se hvilke produkter som er tilgjengelige i ordningen og til hvilken pris, se produkt- og prislistene.

Hva må du tenke på hvis du skal søke inn et produkt?

 • Du som leverandør er ansvarlig for at produktene oppfyller gjeldende krav for å omsettes i det norske markedet.
 • Produktet skal være medisinsk nødvendig for den aktuelle brukergruppen, og være tilpasset egenbruk i hjemmet.
 • Leverandører som har produkter oppført i produkt- og prislistene plikter å selge oppførte produkter til alle apotek og bandasjister.
 • Refusjonsberettigete produkter skal leveres fraktfritt til apotek eller bandasjist. Du kan ikke kreve mer enn fastsatt nettopris for det enkelte produkt.

Fastsetting av pris

Nettopris er prisen som du søker inn. Denne prisen er utgangspunktet for utregning av maksimal refusjonspris. Nettopris pluss avansetillegg til apotek og bandasjist pluss moms blir maksimal refusjonspris.

Dersom et produkt godkjennes for refusjon for flere indikasjoner, vil det være det laveste avansetillegget som legges til.

Helfo kan på grunnlag av bruksverdien dele inn produktene i grupper og fastsette en egen referansepris for produkter i samme gruppe.

Hvordan søker du?

Godkjenning av nye produkter for refusjon

En søknad om godkjenning av nye produkter for refusjon må inneholde

 • produktbeskrivelse og produktets formål for den aktuelle tilstanden/sykdommen. Dette kan være et produktblad eller et eget vedlegg med beskrivelse.
 • ferdig utfylt skjema for nytt produkt

Hvis du søker på vegne av en leverandør, må du legge ved en fullmakt fra leverandøren.

Hvis søknaden gjelder næringsmidler, må du også legge ved

 • kvittering fra Mattilsynet på at næringsmidlet er innmeldt
 • etikett på næringsmidlet

Hvis søknaden gjelder medisinsk forbruksmateriell, må du også legge ved

 • dokumentasjon for gyldig CE-merking 

Dersom du søker om et nytt medisinsk forbruksmateriell etter blåreseptforskriften § 5, skal det i tillegg sendes inn vareprøve. Merk konvolutten/pakken: «Produkt- og prisliste» og send vareprøve per post til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Send søknad og dokumentasjon til post@helfo.no.

Endring eller fjerning av produkter som er godkjent for refusjon 

Ved større endringer i produktet eller endringer i antall i pakningen kreves det nytt varenummer fra Farmalogg. Produktet må da søkes inn som nytt produkt.
En søknad om å endre eller fjerne et produkt som allerede er oppført på produkt- og prislistene må inneholde

Produkter som skal fjernes vil bli merket med «utgår dato» i tre måneder før det endelig blir tatt ut av produkt- og prislisten. Mulige fjerningsdatoer er 31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember.

Send søknad og dokumentasjon til post@helfo.no.

Saksbehandling i Helfo

Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig seks måneder. Søknadene behandles fortløpende.

Vi bruker kortere tid på å behandle søknader om fjerning eller enkle endringer på oppførte produkter.

Vi bruker lengre tid på komplekse søknader, som for eksempel:

 • søknader om nye produkter som ikke er tilgjengelige i ordningen fra før eller har en annen pris
 • endring av pris på produkter godkjent for refusjon
 • dersom vi må be om mer dokumentasjon om brukergrupper, kostnader og lignende i vurderingen av søknadene
 • dersom det er behov for å innhente råd fra brukerorganisasjoner eller fagpersoner

Du får svar i et vedtak på e-post.

Hvis Helfo godkjenner et nytt produkt for refusjon, må du som er leverandør søke om varenummer hos Farmalogg, som er apotekbransjens felles vareregister.

Husk å legge ved vedtaket fra Helfo i søknaden til Farmalogg.

Etter at du har fått varenummer, sender du kvittering fra Farmalogg til Helfo.

Vi oppdaterer produkt- og prislistene i e-reseptsystemet fire ganger i året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Kontakt oss

Du kan kontakte Helfo veiledning for helseaktører på

 • telefonnummer: 23 32 70 40
 • e-post: post@helfo.no

Først publisert: 04.09.2023 Siste faglige endring: 04.09.2023 Se tidligere versjoner