Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik søker du om plass på produkt- og prislistene

Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan søke om plass på produkt- og prislistene, om hvilke produkter som er på listene, og om hvordan du søker.

Saksbehandling i Helfo

Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig seks måneder. Søknadene behandles fortløpende, men saksbehandlingstiden avhenger av når søknaden er sendt inn. Det er blant annet ikke mulig for Helfo å gjøre endringer i databasen den siste måneden før listene legges ut.

Vi bruker kortere tid på å behandle enkle søknader som fjerning eller enkle endringer på oppførte produkter.

Vi bruker lengre tid på komplekse søknader. Eksempler på slike søknader er:

  • nye produkter som ikke er tilgjengelige i ordningen fra før eller har en annen pris
  • endring av pris på allerede oppførte produkter
  • dersom vi må be mer dokumentasjon om brukergrupper, kostnader og lignende i vurderingen av søknadene

Svar fra Helfo

Du får vedtak om godkjenning av produktet eller avslag på søknad på e-post. Hvis Helfo godkjenner produktet, må du som er leverandør søke om varenummer hos Farmalogg, som er apotekbransjens felles vareregister.

Husk å legge ved vedtaket fra Helfo i søknaden til Farmalogg.

Etter at du har fått varenummer, sender du kvittering fra Farmalogg til Helfo. Deretter legger vi produktet inn i produkt- og prislisten.

Vi oppdaterer produkt- og prislistene fire ganger i året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Først publisert: 25.02.2019 Sist faglig oppdatert: 22.11.2022 Se tidligere versjoner