Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik søker du om plass på produkt- og prislistene

Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan søke om plass på produkt- og prislistene, om hvilke produkter som er på listene, og om hvordan du søker.

Hvordan søker du?

Du kan søke om å få produkter på produkt- og prislisten året rundt. Vær oppmerksom på at du må levere søknad for alle pakninger (varenummer) som du ønsker inn på produkt- og prislistene.

Helfo kan på grunnlag av bruksverdien inndele utstyret/produktene i grupper og fastsette en egen referansepris for utstyr/produkter i samme gruppe. Referanseprisen er det maksimale beløp som folketrygden kan dekke.

Dersom produktet skal søkes inn under flere bruksområder, må du levere søknadsskjema for hvert område.

For alle nye produkter, produkter med nytt varenummer fra Farmalogg og produkter som skal søkes inn for nye bruksområder/indikasjoner, skal du bruke disse skjemaene:

Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål (05-14.20) bokmål (PDF)

Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål (05-14.20) nynorsk (PDF)

Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell ved diabetes og glukosemåling ved intravenøs ernæring (05-14.21) bokmål (PDF)

Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell ved diabetes og glukosemåling ved intravenøs ernæring (05-14.21) nynorsk (PDF)

Utfylling og innsending av skjema

Det er ikke mulig å lagre utfylte Helfo-skjema i PDF-format. Slik går du fram for å sikre at Helfo får den informasjonen vi trenger:

 • Du som leverandør kan fylle ut skjema i PDF-format på datamaskinen, og deretter skrive ut utfylt skjema.
 • Utskriften må skannes, og hver søknad må sendes Helfo i separate PDF-filer. Ved utfylling av søknadsskjema er det viktig at alle opplysninger er rett utfylt.
 • Produkt- og prisliste, produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe fylles ut etter inndelingen i gjeldende produkt- og prisliste.
 • Skal produktet søkes inn på flere bruksområder, må det leveres søknadsskjema for hvert område.
 • Varenummer fylles ikke ut for produkter som ikke allerede har varenummer fra Farmalogg.
 • Artikkelnummer er leverandørens eget nummer.
 • Produktnavn er det navnet som kommer til å stå i produkt- og prislisten hvis produktet blir godkjent.
 • Nettopris er prisen som du søker inn. Denne prisen er utgangspunktet for utregning av maksimal refusjonspris. Nettopris pluss avansetillegg til apotek og bandasjist pluss moms blir maksimal refusjonspris. Når et produkt fra produkt- og prislisten leveres til en bruker, er det maksimal refusjonspris som blir refundert fra Helfo til apotek og bandasjist.

Ved søknad om blodsukkerstrimler kreves følgende tilleggsdokumentasjon:

 • Dokumentasjon fra utprøving av blodsukkertest blant helsepersonell og blant personer med diabetes, i tråd med Helfos kvalitetskrav og protokoll for slik utprøving. Utprøvingen må være utført i regi av «uavhengig instans». Skup.org er et eksempel på en slik uavhengig instans.
 • Dokumentasjon for leverandørens system for klagebehandling.
 • Norsk bruksanvisning til blodsukkerapparatet/ene tilhørende teststrimmelen.
 • Norsk pakningsvedlegg til teststrimmelen.
 • Dokumentasjon for transport og oppbevaring av importerte teststrimler.
 • Dokumentasjon for spesifikasjoner og måleprinsipp for teststrimmelen.
 • Dokumentasjon for sporbarhet av kalibratorverdi for teststrimmelen.
 • Dokumentasjon for fabrikantens garanterte krav til total feil for hver lot av teststrimler.
 • Dokumentasjon for fabrikantens garanterte krav til innen lot variasjon.
 • Dokumentasjon for gyldig CE-merking og ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015.

Først publisert: 25.02.2019 Sist faglig oppdatert: 15.12.2022 Se tidligere versjoner