Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spørjetenesta "Pasientens fastlege"

Fleire grupper av helseaktørar har behov for informasjon om kven som er fastlegen til pasienten. Her vil du finne informasjon om to ulike tenester som kan gi svar på kven fastlegen er.

I den nettbaserte spørjetenesta «Pasientens fastlege» vil helseaktørar finne opplysningar om kven som er pasienten sin noverande fastlege med namn og adresse, samt eventuelle vikarar.

Følgjande helseaktørar kan få tilgang til denne spørjetenesta:

 • Privatpraktiserande tilbydarar av helsetenester med godkjent autorisasjon
 • Audiopedagog
 • Logoped
 • Helseforetak utanom sjukehusapotek
 • AMK-sentralar
 • Legevaktsteneste
 • Kommunehelsetenesta
 • Apotek
 • Rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med RHF eller kommune
 • Fylkeslegar
 • NAV

Brukarnamn og passord til den nettbaserte spørjetenesta får du ved å sende e-post til kundesenter@nhn.no, eller ved å ringe kundesenteret på telefon 24 20 00 00. Opplys kva rolle du har innafor helsetenesta når du tek kontakt.

Det kan og vere mogeleg å få maskinell spørjing direkte frå ditt pasientadministrative system (for eksempel EPJ). Kontakt systemleverandøren din dersom du vil vite om du kan få tilgang til denne spørjinga.

Først publisert: 01.04.2019 Sist fagleg oppdatert: 04.06.2021 Sjå tidlegare versjonar