Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fra 1. mai må alle leger bruke den nye søknadsløsningen for blå resept

Først publisert: 26.03.2021 Siste faglige endring: 26.03.2021

1. mai 2021 trer en ny bestemmelse i blåreseptforskriften i kraft. Den pålegger deg som lege å benytte den nye søknadsløsningen, Blåreseptsøknad, for individuell stønad på blå resept. Endringen presiseres i rundskrivet til folketrygdloven § 5-14.

Siden det vil ta 1–3 år før Blåreseptsøknad er implementert i EPJ, må du inntil videre benytte Helsedirektoratets tjenesteportal for helseaktører via Helsenettet eller tjenesteportal for helseaktører via internett.

Her finner du informasjon om den nye søknadsløsningen.

Helfo vil fra 1. mai bare ta stilling til søknader som kommer inn via Blåreseptsøknad. Papirsøknader og elektroniske søknader i e-reseptløsningen (M2) vil bli avvist, og du som lege må søke på nytt i den nye løsningen.  

I den nye bestemmelsen er det gjort unntak for søknader for personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer. For denne gruppen må du bruke eget søknadsskjema på papir. Lenke til dette skjemaet vil ligge som del av Blåreseptsøknad i tjenesteportalen, slik at du finner alt på et sted.  

Siden blåreseptforskriften ikke omfatter yrkesskade, vil det fortsatt være mulig å bruke papirskjema ved søknad om legemidler og næringsmidler ved yrkesskade. 

Helfo lanserte Blåreseptsøknad i februar i fjor. I dag mottar Helfo cirka 40 prosent av alle blåreseptsøknader i denne løsningen. Når alle legene tar i bruk den nye løsningen, vil cirka 70 prosent av søknadene om individuell stønad på blå resept bli behandlet automatisk.