Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mange pasienter får Ozempic på blå resept på feil grunnlag 

Først publisert: 17.10.2023 Siste faglige endring: 18.10.2023

En kontroll gjennomført av Helfo avdekker at mange pasienter får Ozempic på blå resept på feil grunnlag. 

Artikkelen er 223 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Ozempic (semaglutid) er et legemiddel som benyttes i behandling av diabetes type 2. Legemiddelet har også en vektreduserende effekt, men det er ikke tillatt å forskrive Ozempic på blå resept ved behandling av fedme og overvekt.

Kontrollerte ti leger

Helfo har gjennomført en kontroll av legers forskrivning av Ozempic. Kontrollen rettet seg mot leger som forskrev Ozempic til mange pasienter uten samtidig bruk av metformin, som er ett av vilkårene for å få Ozempic på blå resept. Det vil si at legene ble valgt ut til kontroll basert på risiko for feil forskrivning. Helfo valgte ut ti av disse legene til kontroll, og undersøkte dokumentasjonen for ti pasienter per lege. Kontrollperioden var fra januar 2021 til oktober 2022. 

Hos samtlige ti leger avdekket Helfo at reseptene for Ozempic ble forskrevet i strid med refusjonsreglene. De to vanligste årsakene til at legene hadde valgt å forskrive Ozempic utenfor refusjonsberettiget bruk var 

  • fedmebehandling 
  • bruk av Ozempic som eneste legemiddel ved diabetes type 2 – i mange tilfeller var det dokumentert at pasienten også ønsker fedmebehandling 

Må endre praksis

Åtte av de ti legene har fått pålegg om å endre sin praksis. To av legene har fått varsel eller vedtak om strengere reaksjoner, men dette skyldes ikke feilforskrivningen av Ozempic. 

- Funnene i kontrollen kan ikke generaliseres, da kontrollen er basert på et risikobasert utvalg av leger. Samtidig underbygger disse resultatene det tallgrunnlaget som Legemiddelverket presenterte i forbindelse med forhåndsvarsel om revidering av refusjonsstatus.  All forskrivning som ble kontrollert i vår kontroll var utenfor refusjonsberettiget bruk. Feil forskriving av Ozempic var i all hovedsak knyttet til fedmebehandling. De kontrollerte legene representerer både fastlegepraksiser og spesialisthelsetjenesten, og de er fra ulike deler av Norge, sier seksjonssjef i Helfo kontroll, Ole Trapness.

Store refusjonskostnader

I Norge kan Ozempic forskrives på blå resept ved behandling av diabetes type 2, etter nærmere bestemte vilkår fastsatt av Statens legemiddelverk. Hvis legemiddelet skal benyttes ved behandling av overvekt og fedme, må pasienten betale for denne behandlingen selv.  Etter at Ozempic ble godkjent for forskrivning på blå resept i 2019, har refusjonskostnadene knyttet til dette legemiddelet steget langt mer enn forventet. Helfos analyser viser en betydelig risiko for at store summer feilaktig blir refundert av folketrygden i forbindelse med behandling med Ozempic.

Her kan du lese hele rapporten

Fakta: 

  • Ozempic er produsert av det danske legemiddelfirmaet Novo Nordisk 
  • Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid, og er godkjent til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes type 2. 
  • Virkestoffet semaglutid benyttes også i slankelegemiddelet Wegovy. 
  • Leger har anledning til å forskrive Ozempic til behandling av fedme på hvit resept, slik at pasienten selv betaler det legemiddelet koster. 
  • Ozempic kan bare forskrives på blå resept ved behandling av diabetes type 2, etter nærmere bestemte vilkår om kombinasjonsbehandling med metformin. 
  • Blå resept er resept på legemidler eller medisinsk utstyr der folketrygden dekker noe eller deler av utgiftene. 

Kontakt Helfo pressevakt: 934 38 880