Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseaktørenes høye tillit til Helfo bekreftes

Først publisert: 05.06.2024 Siste faglige endring: 05.06.2024

Helfo gjennomførte i mars i år en brukerundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes tillit til Helfo og deres opplevelse av refusjonsordningen. Resultatene er nå klare. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for første gang i 2023.

- Vi er veldig fornøyde med at den høye tilliten til Helfo bekreftes i årets undersøkelse, sier direktør Øistein Brinck.

Økt deltakelse

I år var det andre gang vi sendte ut undersøkelsen over 20 000 behandlere som har refusjonsavtale med Helfo. 30 prosent (over 6 000 helseaktører) svarte i år på hele undersøkelsen, og tre prosent svarte på noen av spørsmålene. I 2023 var deltakelsen på 22 prosent.

Høy tillit

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at

  • cirka 90 prosent har tillit til at vi utbetaler korrekt refusjon og oppdager feil. Der er samme svarprosent som i 2023.
    • Tilliten utvikler seg imidlertid i noe negativ retning for fastleger, både når det gjelder hvorvidt Helfo har gode rutiner for utbetaling og om vi bruker de rette sanksjonene mot aktører som visst utnytter systemet.
  • cirka 90 prosent har tillit til at Helfo følger lover og regler, og håndterer personopplysninger på en sikker måte.
  • cirka 70 prosent opplever at Helfo benytter mulighetene som ligger i digitalisering og ny teknologi. De yngste helseaktørene opplever i minst grad Helfo som innovative og fremtidsrettet.

God etterlevelse

På spørsmål om hvor enkelt eller vanskelig helseaktørene syns det er å etterleve refusjonsordningen, svarte

  • 95 prosent at det er deres eget ansvar å holde seg oppdatert på hvilken takst de skal bruke.
  • 95 prosent opplever at Helfo håndterer refusjonskrav på en effektiv måte, som er opp to prosent fra undersøkelsen i 2023.
  • 67 prosent opplever alt i alt refusjonsordningen som enkel. 18 prosent svarer at de er uenige eller helt uenige i den påstanden.


- Helfo ønsker å takke alle som har deltatt i årets undersøkelse. Det er svært gledelig at så mange helseaktører deltar og gir oss ærlige svar. Målet vårt for er å utvikle enda bedre tjenester til brukerne våre, sier Øistein Brinck, direktør i Helfo.

Analyseselskapet Rambøll Management Consulting har også i år bistått Helfo med gjennomføringen av undersøkelsen. Alle svar i undersøkelsen har blitt behandlet anonymt og i henhold til personvernreglene. Undersøkelsen skal gjentas årlig frem til og med 2026.

Fakta om Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 45,5 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland. Helfo mottar årlig om lag 1,2 millioner refusjonskrav fra helseaktørene.