Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppbygningen av regelverket

Regelverket er bygd opp av lov, forskrift og rundskriv.

  • Folketrygdloven er vedtatt av Stortinget. I mange tilfeller viser loven til nærmere presiseringer i forskrift.
  • Forskriftene til folketrygdloven er vedtatt av et departement og utdyper lovbestemmelsene som du som helseaktør må kunne. Forskriftene inneholder i mange tilfeller takster for behandling og tilhørende merknader med informasjon om takstene. Et fagområde kan også ha flere forskrifter som regulerer ulike tema, som eksempel kompetansekrav eller vilkår for trygderefusjon.
  • For å lette forståelsen av regelverket har Helsedirektoratet på en rekke fagområder utarbeidet rundskriv. Slike rundskriv gir ytterligere informasjon om hvordan en skal forstå de enkelte reglene i folketrygdloven og tilhørende forskrift(er).
Illustrasjon av rekkefølgen, lov, forskrift og rundskriv

 

Først publisert: 11.12.2023 Siste faglige endring: 02.01.2024