Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stønad til prevensjonsmidler

De som er yngre enn 22 år får økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-sprøyte, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Unge kan til og med måneden før fylte 22 år få dekket utgifter til prevensjonsmidler etter en bidragssats som er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det er ingen nedre aldersgrense.

Hva den enkelte må betale vil variere etter produkt og personens alder. Apoteket beregner hva det koster. 

Bidragsordningen omfatter også unge med mannlig personnummer. 

I rundskrivet til folketrygdloven § 5-22 finner du mer informasjon om ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler og hvilken bidragssats som gjelder.

Regelverk

Først publisert: 13.05.2019 Siste faglige endring: 22.04.2024 Se tidligere versjoner