Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stønad til legemidler ved infertilitetsbehandling og høsting sæd av medisinske årsaker

Pasienter som har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan få dekket utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. I enkelte tilfeller kan menn få dekket utgifter til legemidler ved høsting av sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn.

Legemidler ved infertilitetsbehandling

For å få dekket utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling fra Helfo, må pasienten oppfylle vilkårene for behandling av ufrivillig barnløshet i bioteknologiloven. Ordningen gjelder både kvinner og menn.

Dersom pasienten har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenbetaling. Pasienten trenger erklæring fra lege som viser hvilken behandling pasienten får.

Etter rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål (helsedirektoratet.no) kan pasienten få støtte til legemidler ved følgende infertilitetsbehandlinger:

  • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling)
  • inseminasjon (AIH/AID)
  • hormonstimulering alene
  • PGD-behandling (Pre Implantation Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

Ved hvert forsøk (også fryseforsøk og avbrutte forsøk) trenger pasienten legeerklæring fra behandlende lege.  

Legeerklæringen må fylles ut fullstendig uansett om forsøket er avbrutt eller fullført, inkludert perioden for legemiddelbehandlingen. 

Hva er et forsøk? 

Uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som et fullført forsøk. Blir flere egg befruktet og fryst ned etter egguttaket, regnes innsetting av de lagrede, befruktede eggene som det samme forsøket.  

Blir lagrede egg fra tidligere uttak benyttet til søskenforsøk, regnes heller ikke dette som et nytt forsøk.  

Et avbrutt forsøk er et forsøk som av ulike årsaker ikke gjennomføres. Et forsøk regnes som avbrutt inntil et befruktet egg er innsatt, og dette kan også innebære at egg tas ut og fryses direkte for å bli forsøkt satt inn på et senere tidspunkt.  

Erklæring fra behandlende lege ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling 5-22.23 bokmål (pdf)

Erklæring fra behandlende lege ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling 5-22.23 engelsk (pdf))

 

Høsting av sæd av medisinske årsaker

Menn kan få dekket utgifter til legemidler ved høsting av sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn. For å få utgiftene dekket må det være medisinske årsaker til høstingen.

Ved uthenting av egg av medisinske årsaker, er det de regionale helseforetakene som har finansieringsansvaret. Helfo kan gi bidrag til legemiddelbehandlingen ved senere innsetting.  

Ordningen gjelder både par og enslige. Behandlingen er aktuell når en person står i fare for å bli steril av medisinske årsaker, for eksempel ved kreftbehandling. I disse tilfellene kan det være aktuelt å høste sæd for å forsøke å få barn en gang i fremtiden. Denne behandlingen anses som ledd i en senere infertilitetsbehandling.

På siden om uttak av sæd av medisinske årsaker på helsenorge.no finner du og pasienten din mer informasjon om ordningen, herunder frister for innsending av søknad om dekning av utgifter, samt skjema for søknad om dekning av utgifter. 

 

 

 

Først publisert: 24.11.2020 Siste faglige endring: 12.01.2023 Se tidligere versjoner