Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Omregningstabell for opioider til orale morfinekvivalenter (OMEQ)

Her kan du beregne hvor mange mg orale morfinekvivalenter pasientens døgndose av opioider utgjør. 

Slik bruker du tabellen: 

  • Finn virkestoffet som er et opioid i det aktuelle preparatet. ATC-koden(e) står i parentes.
    Hold musepekeren over ⓘ for å få informasjon om enkelte aktuelle preparatnavn.

  • Regn ut hva pasientens døgndose i mg av virkestoffet er. Registrer døgndosen i kolonnen «Døgndose i mg». Hold musepekeren over ⓘ for å få mer informasjon om hva du skal registrere.

    • For plaster er det ikke nødvendig med en utregning. Registrer plasterets styrke i mikrogram. Hvis Helfo har godkjent et hyppigere skifte av plaster, beregnes likevel døgndosen på den samme måten. 
  • Mengden orale morfinekvivalenter (OMEQ) kommer opp i kolonnen «OMEQ». 

  • Hvis det er aktuelt, legg inn flere preparater og/eller administrasjonsveier. Disse summeres nederst i tabellen. 

  • Hurtigvirkende opioider er merket med *) i kolonnen «Administrasjonsvei». Du må sende en separat søknad om individuell stønad til disse legemidlene per virkestoff og formulering.

  • Preparater merket med **) i kolonnen «Administrasjonsvei» er ikke-markedsførte opioider. Du må sende en separat søknad om individuell stønad til disse legemidlene per virkestoff og formulering.

Tabellen fungerer foreløpig best på PC/Mac.

Virkestoff Adminstrasjonsvei Ekvianalgetisk ratio Døgndose i mg OMEQ
Buprenorfin (N02AE01) ⓘ Sublingval *)
0
Transdermal ⓘ
0
Dihydrokodein (N02AA08) ⓘ Oral **)
0
Fentanyl (N01AH01 og N02AB03) ⓘ Parenteral *) ⓘ
0
Sublingval/intranasal *) ⓘ
0
Transdermal ⓘ
0
Hydromorfon (N02AA03) ⓘ Oral **)
0
Parenteral *)
0
Ketobemidon (N02AB01 og N02AG02) ⓘ Oral
0
Parenteral *)
0
Rektal ⓘ
0
Kodein (N02AJ06 og R05DA04) ⓘ Oral/rektal ⓘ
0
Metadon (N07BC02) ⓘ Oral ⓘ
0
Parenteral *)
0
Morfin (N02AA01) ⓘ Oral
0
Parenteral *)
0
Oksykodon (N02AA05 og N02AA55) ⓘ Oral ⓘ
0
Parenteral *)
0
Petidin (N02AB02) ⓘ Parenteral *)
0
Rektal **)
0
Tapentadol (N02AX06) ⓘ Oral
0
Tramadol (N02AX02) ⓘ Oral
0
Totalsum: