Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvidet krets av leger kan motta trygderefusjon

For å avhjelpe personellsituasjonen i allmennlegetjenesten i særskilte situasjoner, gir Helse- og omsorgsdepartementet leger uten fastlegeavtale adgang til å kreve trygderefusjon fra Helfo. Medisinstudenter med lisens kan gjøre arbeid som utløser trygderefusjon. Kravet for begge grupper er at visse vilkår må være oppfylt.

I forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfeller går det frem hvilke grupper som er omfattet av utvidelsen. Forskriften gjelder fra og med 26. mars 2020.

Regelverksendringene har kommet på plass i forbindelse med korona-situasjonen.

Leger uten fastlegeavtale

I følge den nye forskriften kan leger uten fastlegeavtale med kommunen nå utføre arbeid som utløser trygderefusjon i medhold av denne forskriften når de

  • har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

Når du som lege skal fremsette krav om trygderefusjon på selvstendig grunnlag, må du inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du må også dokumentere avtalen mellom deg og fastlegen, se kulepunkt 2.

Medisinske studenter med lisens

Helse- og omsorgsdepartementet åpner også for at medisinstudenter med lisens kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de er under veiledning og supervisjon  av autorisert lege og

  • har inngått avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

For medisinsk student som har inngått avtale med en fastlege, utbetales refusjonen til fastlegen.

Først publisert: 31.03.2020 Se tidligere versjoner