Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvidet personkrets som kan utløse trygderefusjon - opphørt fra 1. august 2023

For å avhjelpe personellsituasjonen i allmennlegetjenesten i særskilte situasjoner, har leger uten fastlegeavtale og medisinstudenter med lisens hatt midlertidig adgang til å utløse trygderefusjon. Denne ordningen opphører fra 1. august 2023.

Forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfeller har supplert forskrift om rett til trygderefusjon og har vært av midlertidig karakter. 

Formålet med den midlertidige forskriften har vært å styrke personellsituasjonen i allmennlegetjenesten i særskilte situasjoner.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå bestemt at grunnlaget for den midlertidige forskriften ikke lenger er tilstede og at forskriften opphører fra 1. august 2023. Det betyr at det ikke lenger kan utløses trygderefusjon i medhold av denne forskriften.

Først publisert: 31.03.2020 Siste faglige endring: 01.08.2023 Se tidligere versjoner