Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvidet personkrets som kan utløse trygderefusjon

For å avhjelpe personellsituasjonen i allmennlegetjenesten i særskilte situasjoner, kan leger uten fastlegeavtale få midlertidig adgang til å utløse trygderefusjon. Medisinstudenter med lisens kan også gjøre arbeid som utløser trygderefusjon. Kravet for begge grupper er at visse vilkår må være oppfylt.

Forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfeller supplerer forskrift om rett til trygderefusjon og er av midlertidig karakter. I forskriften går det frem hvilke grupper som er omfattet av utvidelsen.

Bruken av forskriften må være begrunnet i stor belastning i allmennlegetjenesten som følge av en eller flere av disse situasjonene:

  • Pandemi
  • Sesonginfluensa
  • Høye ankomsttall av personer som er fordrevet fra Ukraina

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som til enhver tid definerer hva som skal omfattes av "særskilte situasjoner". I arbeidsavtalen som sendes til Helfo, må det fremkomme hvilken av situasjonene som er grunnen til ansettelsesforholdet. Dette gjelder både leger og medisinstudenter med lisens. 

Leger uten fastlegeavtale

Leger uten fastlegeavtale med kommunen kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon i medhold av denne forskriften når de

  • har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

Når du som lege skal sende krav om trygderefusjon på selvstendig grunnlag, må du inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du må også dokumentere avtalen mellom deg og fastlegen, se kulepunkt 2.

Medisinske studenter med lisens

Medisinstudenter med lisens kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de er under veiledning og supervisjon  av autorisert lege og

  • har inngått avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

For medisinsk student som har inngått avtale med en fastlege, utbetales refusjonen til fastlegen. Kommunen eller fastlegen må sende dokumentasjon om ansettelsesforholdet til Helfo. 

Først publisert: 31.03.2020 Sist faglig oppdatert: 12.05.2022 Se tidligere versjoner