Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst V1 for sesonginfluensavaksine gjeninnføres 1. oktober

I perioden 1. oktober 2021 til 30. juni 2022 kan personer i risikogruppen få sesonginfluensavaksine hos fastlegen, mot en egenandel på 50 kroner.

Takst V1 kan bare kreves for vaksinering av personer i risikogruppen. Folkehelseinstituttet (FHI) har definert hvilke grupper som kommer inn under denne definisjonen.

Hver vaksinasjon honoreres med 200 kroner. 150 kroner er refusjon fra Helfo. De resterende 50 kronene er egenandel. Egenandelen skal telle med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. 

For personer som har frikort blir vaksineringen gratis hos fastlegen.

Fastlegen kan ikke kreve egenbetaling fra pasienten  ved vaksinering utover godkjent egenandel, jamfør merknad B5 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. 

Merknader for bruk av takst V1

Takst V1 kan tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Takst V1 kan kombineres med konsultasjonstakst og enkle pasientkontakttakster dersom pasienten er til undersøkelse eller behandling for andre forhold hos fastlegen. Takst V1 kan kombineres med takst for sykebesøk når sykebesøket er utløst av annet behov enn kun vaksinasjon.

Taksten kan ikke utløses på legevakt. 

Vaksinering i regi av kommune

Kommunen tilbyr gratis sesonginfluensavaksine til personer i risikogruppene. 


Les mer om dette på FHIs nettside.
 

Først publisert: 21.09.2020 Siste faglige endring: 01.10.2021 Se tidligere versjoner