Nasjonalt vaksinasjonsprogram – takster for fastlege

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt økonomisk vederlag for fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19.

Bestemmelsen om vederlag for fastlegene er hjemlet i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6b.

Helsedirektoratet har utarbeidet takster som fastlegene kan utløse når vaksineringen skjer på eller i regi av fastlegekontoret. Takstene ble innført med virkning fra 18. desember og justert med virkning fra 15. januar 2021.

Helfo refunderer fastlegens arbeid med vaksinering mot covid-19, og vil kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til forskriftens paragraf 6b:

Takst

Tekst

Refusjon

Merknader

Rep

61a

Vaksinering mot covid-19.  Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

220,-

For bruk av taksten er det krav om elektronisk registrering i sanntid i SYSVAK. Taksten kan også tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

61b

Vaksinering mot covid-19 (kveld)

Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

286,-

Samme som for 61a

0

62

Identifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19 i medhold av nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. Taksten beregnes per påbegynte 15. minutt.

375,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta identifisering. Regningskortet sendes inn i legens navn.

Rep.

63

Rekvirere vaksine mot covid-19 der vaksinasjon utføres av annet kvalifisert helsepersonell. Ugyldig takstkombinasjon: 61a, 61b

100,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

 

 

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 21.01.2021