Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste

Det er åpnet for at leger uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan få forlenget vikariat frem til 31. desember 2023.

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 regulerer retten til trygderefusjon for blant annet vikar for fastlege og legevakt uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste.

Det er endringsforskriften av 1. juli 2022 som åpner for forlengelse av vikariatene frem til 31. desember 2023.

Vikar for fastlege

I forskriftens § 1, punkt 1 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 31.desember 2023. Helsedirektoratet har avklart at unntaket gjelder for kapasitetsutfordringer i fastlegeordningen generelt.

Vikar i kommunalt organisert legevakt

I forskriftens § 1, punkt 3 er det gjort unntak fra to-måneders grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Helsedirektoratet har avklart at der behovet skyldes kapasitetsutfordringer, kan vikariat nå være på til sammen mer enn to måneders varighet, dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 31. desember 2023.

Først publisert: 17.06.2020 Sist faglig oppdatert: 27.06.2022 Se tidligere versjoner