Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste under korona-situasjonen

Under pandemien er det åpnet for at leger uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan få forlenget vikariat frem til 1. juli

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 regulerer retten til trygderefusjon for blant annet vikar for fastlege og legevakt uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste.

Det er endringsforskriften av 4. februar 2022 som åpner for forlengelse av vikariatene frem til 1. juli 2022.

Vikar for fastlege

I forskriftens § 1, punkt 1 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. juli 2022.

Vikar i kommunalt organisert legevakt

I forskriftens § 1, punkt 3 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra to-måneders grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn to måneders varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. juli 2022.

Først publisert: 17.06.2020 Sist faglig oppdatert: 01.03.2021 Se tidligere versjoner