Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste under korona-situasjonen

Ny endringsforskrift som gjelder fra 4. desember 2020 åpner for at vikariater for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges frem til 1. mars 2022.

Unntaket om at vikariater i fastlegepraksis kan forlenges utover 12 måneder og vikariater i legevakt utover 2 måneder ble ikke videreført etter 1. september 2020, dette er nå endret. 

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 regulerer retten til trygderefusjon for blant annet vikar for fastlege og legevakt uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste.

Vikar for fastlege

I forskriftens § 1, punkt 1 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. mars 2022.

Vikar i kommunalt organisert legevakt

I forskriftens § 1, punkt 3 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra to-måneders grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn to måneders varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. mars 2022.

Først publisert: 17.06.2020 Sist faglig oppdatert: 30.12.2020 Se tidligere versjoner