Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste

Det er åpnet for at leger uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan få forlenget vikariat frem til 31. desember 2024.

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 regulerer retten til trygderefusjon for blant annet vikar for fastlege og legevakt uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste.

Det er endringsforskriften av 20. juni 2023 som åpner for forlengelse av vikariatene frem til 31. desember 2024.

Vikar for fastlege

I forskriftens § 1, punkt 1 er det, med grunnlag i rekrutteringsutfordringer i kommunen, gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 31.desember 2024. Helsedirektoratet har avklart at unntaket gjelder for kapasitetsutfordringer i fastlegeordningen generelt.

Vikar i kommunalt organisert legevakt

I forskriftens § 1, punkt 3 er det gjort unntak fra to-måneders grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Helsedirektoratet har avklart at der behovet skyldes kapasitetsutfordringer, kan vikariat nå være på til sammen mer enn to måneders varighet, dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 31. desember 2024.

Først publisert: 17.06.2020 Siste faglige endring: 15.09.2023 Se tidligere versjoner