Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for ridefysioterapi

Refusjon til ridefysioterapi gis etter reglene om bidrag, og går frem av forskrift og rundskriv til folketrygdlovens § 5-22.

Fysioterapeut som skal utføre ridefysioterapi med refusjon fra Helfo må ha gjennomgått og bestått kurs i terapiridning i regi av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), trinn 1 og 2 á 40 timer, eller godkjenning av NFF på tilsvarende kompetanse.

Du som fysioterapeut må selv sørge for at ridestedet er egnet for å gi et ridetilbud til personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. 

Du finner mer informasjon i følgende regelverk:

forskrift om bidrag til visse helsetjenester (lovdata.no)

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål (helsedirektoratet.no)

Vilkår for behandling med ridefysioterapi

For å utløse refusjon til ridefysioterapi må din pasient ha

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordineringsvansker
  • en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for, eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Informasjon om takst for ridefysioterapi finner du her.

 

Først publisert: 21.03.2019 Siste faglige endring: 01.07.2021 Se tidligere versjoner