Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik dokumenterer fysioterapeut refusjonskrav

Når du sender refusjonskrav, må du dokumentere at refusjonsvilkåra er oppfylte.

Du må kunne dokumentere vurderingane dine, og pasientjournalen skal innehalde alle relevante og nødvendige vurderingar. Sjå følgjande regelverk:

helsepersonelloven (lovdata.no)

forskrift om pasientjournal §§ 6–8 (lovdata.no)

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m § 5 tredje ledd

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere alle behandlingar/konsultasjonar i pasientjournal for kvar pasient. Pasienten sin journal skal førast elektronisk. 

Ordninga med direkte oppgjer er tillitsbasert, og det er ditt ansvar å sørgje for at refusjonskrava dine alltid er i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtale. Helfo gjennomfører kontrollar av helseaktørar på fleire nivå. Kontrollane skal bidra til at refusjonen utbetalt frå Helfo er korrekt. Dette er med på å sikre at folketrygda sine midlar blir forvalta rett.

 

Først publisert: 21.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 06.07.2022 Sjå tidlegare versjonar