Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av helsetjenesteleverandørene i fristbruddordningen

Oppfølgingen av helsetjenesteleverandørene skal sikre at det leveres helsetjenester på spesialisthelsetjenestenivå, og at kvalitet, behandlingspersonell og andre vilkår er på nivå og i tråd med helsetjenesteleverandørenes tilbud ved avtaleinngåelse.

Helfo og hver enkelt helsetjenesteleverandør gjennomfører oppstartsmøte ved kontraktsinngåelse.

Helsetjenesteleverandørene må rapportere til Helfo på utvalgte rapporteringspunkter hvert tertial. Denne rapporteringen, i tillegg til løpende kontakt med helsetjenesteleverandørene og andre forhold og/eller avvik som oppstår underveis i avtaleperioden, vil danne utgangspunkt for videre, individuell oppfølging.

Oppfølgingen av helsetjenesteleverandørene vil skje så lenge de har avtale og/eller pasienter i behandling.

Først publisert: 24.09.2020 Siste faglige endring: 08.06.2022 Se tidligere versjoner