Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst H1 for lege i poliklinikk

Leger i poliklinikk kan benytte takst H1 når de fyller ut søknad om individuell stønad til legemidler og næringsmidler, og ved søknad om yrkesskadedekning.

Forskriftstekst:

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften. 

Presisering:

Det utbetales også refusjon etter takst H1 i de tilfellene der det søkes om individuell stønad til næringsmidler jf. blåreseptforskriften § 6, og der det søkes om yrkesskadedekning etter folketrygdloven § 5-25.  

Legen kan kreve takst H1 én gang per refusjonskode, jf. også merknad H1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (lovdata.no).

Leger uten avtale om direkte oppgjør og leger i poliklinikker kan også kreve takst H1. Det betyr at allmennlege, avtalespesialist, lege i poliklinikk og private leger kan kreve takst H1 for å fylle ut søknaden.  

Først publisert: 27.06.2024 Siste faglige endring: 27.06.2024 Se tidligere versjoner