Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny refusjonsordning for poliklinisk patologi

Det innføres ny refusjonsordning for poliklinisk patologi. Helse Vest og Helse Midt-Norge sine poliklinikker har vært omfattet av endringene fra 1. januar og 1. mai 2022, mens Helse Nord, Fürst og Unilabs innførte ordningen 1. januar 2023.

Innføring av ny refusjonsordning for poliklinisk patologi vil følge denne tidsplanen:

1. januar 2022: Helse Vest RHF

1. mai 2022: Helse Midt-Norge RHF

1. januar 2023: Helse Nord RHF

1. januar 2023: De private laboratoriene Fürst og Unilabs.

1. januar 2025: Helse Sør-Øst RHF

Dette er ordningen

I ny refusjonsordning benyttes aktivitetskoder i Norsk patologikodeverk (APAT) i stedet for eksisterende takster.  

De nye refusjonskategoriene blir å finne i poliklinikk-forskriften for de offentlige laboratoriene og for de private laboratoriene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.

De offentlige laboratoriene finner kodene i «Koder for patologiaktivitet som gir rett til refusjon fra Helfo 2024 – Statlige helseinstitusjoner» (Excel).

De private laboratoriene finner kodene i "Koder for patologi-aktivitet som gir rett til refusjon fra Helfo 2024 - private laboratorier" (Excel).

Koder som benyttes i refusjonsordningen må være gyldige i APAT når refusjonskravet sendes inn. Ny versjon av APAT kommer en gang årlig, rundt jul, slik at det er en oppdatert versjon av APAT som publiseres når refusjonene oppdateres 1. januar.

 

Regelverk, kodeverk og refusjonsregler

Offentlige laboratorier

Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (Poliklinikkforskriften) (Lovdata.no)

Regler for fremsettelse av refusjonskrav for poliklinisk patologiaktivitet 2024 - statlige helseinstitusjoner (PDF)

Koder for patologiaktivitet som gir refusjon fra Helfo 2024 – statlige helseinstitusjoner (Excel)

 

Private laboratorier

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Lovdata) 

Regler for fremsettelse av refusjonskrav for poliklinisk patologiaktivitet 2024 – private laboratorier (PDF)

Koder for patologiaktivitet som gir rett i refusjon fra Helfo 2024 – private laboratorier (Excel)

 

Informasjon til offentlige og private laboratorier

Sjekkliste ved avviste refusjonskrav (PDF)

Vanlige spørsmål og svar om refusjonsordningen (PDF)

Informasjon om norsk patologikodeverk finnes i "Veileder for Norsk patologikodeverk"

 

Har du spørsmål som handler om regelverk eller oppgjør, kan du ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktør på 23327040 eller post@helfo.no.

Har du spørsmål til Norsk laboratoriekodeverk og Norsk patologikodeverk kan du rette dem til lab@helsedir.no.

Først publisert: 30.12.2021 Sist fagleg oppdatert: 02.04.2024 Sjå tidlegare versjonar