Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

De regionale helseforetakenes finansieringsansvar for legemidler

Når spesialisthelsetjenesten har behandlingsansvar for en legemiddelbehandling, har de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret. Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept).

Legemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for står oppført i vedlegg til blåreseptforskriften, § 1 andre ledd, jf tredje ledd i

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

 

RHF-ene bestemmer dekning av legemidler

Det er RHF-ene som bestemmer om pasientene skal få dekket utgifter til legemidlene de har finansieringsansvar for, og som har ansvaret for forskrivningen. Dette er uavhengig av hvilken sykdom det aktuelle legemiddelet benyttes for. Helfo kan ikke gi stønad på blå resept til disse legemidlene.

Les mer om plassering av finansieringsansvaret for legemidler hos RHF-ene på helsedirektoratet.no.

Overgangsordning for legemidler som har vært finansiert av folketrygden

Enkelte av legemidlene som helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvaret for, har tidligere vært finansiert av folketrygden (Helfo).

En overgangsordning sikrer at pasienter med blåresept skrevet ut før overføringstidspunktet kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Resepten kan ikke fornyes av fastlegen. Dersom pasienten har fått innvilget stønad til legemiddelet av Helfo på individuelt grunnlag, må vedtaket vises frem på apoteket. 

Apoteket må registrere utleveringen som en h-resept.

For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med den aktuelle datoen RHF-ene overtok finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av legemiddelets bruksområde.

Annet relevant regelverk

Forskrift om helseforetaksfinasierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (lovdata.no) 

 

Først publisert: 25.03.2019 Siste faglige endring: 22.04.2024 Se tidligere versjoner