Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

De regionale helseforetakenes finansieringsansvar for legemidler

Når spesialisthelsetjenesten har behandlingsansvar for en legemiddelbehandling, skal finansieringsansvaret plasseres hos de regionale helseforetakene (RHF-ene). Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept).

Finansieringsansvaret for legemidler i Norge er fordelt mellom folketrygden (Helfo), de regionale helseforetakene (sykehuset) og kommunene.

Legemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for står oppført i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

 

RHF-ene bestemmer dekning av legemidler

Det er RHF-ene som bestemmer om pasientene skal få dekket utgifter til disse legemidlene, og som har ansvaret for forskrivningen. Dette er uavhengig av hvilken sykdom det aktuelle legemidlet benyttes for. Helfo kan ikke gi stønad på blå resept til disse legemidlene.

Les mer om plassering av finansieringsansvaret for legemidler hos RHF-ene på helsedirektoratet.no.

Overgangsordning for legemidler som har vært finansiert av folketrygden

Enkelte av legemidlene som helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvaret for, har tidligere vært finansiert av folketrygden (Helfo).

En overgangsordning sikrer at pasienter med blåresept skrevet ut før overføringstidspunktet kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Dersom pasienten har fått innvilget stønad til legemidlet av Helfo på individuelt grunnlag, må vedtaket vises frem på apoteket. Resepten kan ikke fornyes av fastlegen. 

Tilsvarende overgangsordning gjelder også for pasienter med vedtak om yrkesskade. Apoteket må i alle disse tilfellene registrere utleveringen som en h-resept.

For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med den aktuelle datoen RHF-ene overtok finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av legemiddelets bruksområde.

For enkelte pasienter kan dette gjelde kostbare legemidler. Helfo anbefaler de aktuelle pasientene å ta kontakt med sin behandlende lege for å få avklart videre behandling.

Først publisert: 25.03.2019 Siste faglige endring: 17.03.2021 Se tidligere versjoner