Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vikar for spesialist i klinisk psykologi

Det er spesielle krav til bruk av vikar. Dette går frem av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Den som skal være vikar, må selv inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver. Dette gjelder også når vikar og hjemmelsinnehaver deler stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Ved deltidsvikariat kan vikar og hjemmelsinnehaver ikke utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Utenlandske vikarer

Utenlandske helseaktører som arbeider som vikar i Norge, har selv ansvar for eventuelle påløpte skatter og avgifter til landet hen skatter til. Av avtalen fremgår det at Helfo vil kreve tilbakebetaling fra vikaren hvis et ubetalt krav blir rettet mot Helfo fra dette landet.

Vilkår for bruk av vikar 

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i 

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Praksisinnehaver kan ikke selv drive privat praksis i samme tidsrom. Vikariatets omfang må ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Skal du være vikar, må du inngå avtale om direkteoppgjør, dersom du ikke har inngått en slik avtale tidligere. Dette gjør du samtidig som du registrerer din praksis. Dersom du skal være vikar for flere psykologspesialister, må du legge til alle psykologene du skal være vikar for når du registrerer vikarpraksisen din i Tjenesteportal for helseaktører. 

Du som skal være vikar må ha norsk autorisasjon som psykolog og være spesialist i klinisk psykologi.

For psykologspesialister som senere ønsker å søke videreføring av direkteoppgjørsavtale etter overgangsreglene i paragraf 2, er det særlig viktig å gjøre seg kjent med de særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften.

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må dette registreres i Tjenesteportalen. 

Slik inngår du avtale med Helfo.
 

 

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 16.02.2023 Se tidligere versjoner