Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik dokumenterer logoped og audiopedagog refusjonskrav

Når du sender refusjonskrav, er det viktig at du kan dokumentere at refusjonsvilkåra er oppfylte. Då sikrar du at Helfo kan kontrollere om refusjonskravet som er sett fram, er rett.

Du må kunne dokumentere vurderingane dine, og pasientjournalen skal innehalde alle relevante og nødvendige vurderingar. Sjå følgande regelverk:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog § 3 tredje ledd

Du må dokumentere alle undersøkingar/behandlingar i pasientjournal for kvar pasient. Pasienten sin journal skal førast elektronisk. 

Tillitsbasert

Ordninga med direkte oppgjer er tillitsbasert, og det er ditt ansvar å sørgje for at refusjonskrava dine alltid er i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtale. Helfo gjennomfører kontrollar av helseaktørar på fleire nivå. Kontrollane skal bidra til at refusjonen utbetalt frå Helfo er korrekt. Dette er med på å sikre at folketrygda sine midlar blir forvalta rett. Les meir om kontroll av refusjonskrav.

Les meir om dokumentasjon på siden om regelverk for logoped og audiopedagog.

 

Først publisert: 21.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 06.07.2022 Sjå tidlegare versjonar