Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer kommune avtale om direkte oppgjør for fastlønnet lege

Dette er informasjon til kommuner som skal inngå eller endre avtale om direkte oppgjør med Helfo for fastlønnet lege.

1. Om avtalen

Kommunen må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten skal få dekning for behandlingen sin, og for at kommunen skal få refusjon. Behandling som er utført før avtale er inngått, er ikke refusjonsberettiget. Kommunen skal fortløpende melde inn den enkelte fastlønnede lege til Helfo via Altinn.  

Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir. 
Avtalen gir blant annet informasjon om

  • hvilke plikter dere har overfor Helfo
  • frister for innsending og foreldelse av krav
  • hvilke plikter Helfo har overfor dere
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Dere må signere på at dere har lest, forstått og akseptert betingelsene for avtalen når dere er inne i det elektroniske skjemaet.

Dere kan lese avtalen om direkte oppgjør før dere går til utfylling av skjemaet.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn. Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet.

2. Dokumentasjon

Når dere skal inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo, er det en del forhold som må dokumenteres. Deler av dokumentasjonen henter vi direkte fra registre.

Dette gjelder blant annet opplysninger om autorisasjon.

Dere skal fylle ut

  • informasjon om behandleren(e)
  • informasjon om praksisen(e) 

I skjemaet får dere spørsmål om det skal leveres individuelt oppgjør eller samlet for flere leger. 

Når refusjonskrav skal leveres individuelt, er det viktig at også legens e-postadresse blir korrekt registrert i Altinn-skjemaet. Dermed vil også legen få direkte tilbakemelding på refusjonskravet. 

Kommunen har også ansvar for å melde inn endringer til fastlegeregisteret via skjemaet «Melding til fastlegeregisteret». Mer informasjon om dette finner du i artikkelen «Opprette og endre opplysningar om fastlegeheimel» på helfo.no.

Er legen ikke spesialist i allmennmedisin eller kommer inn under unntaks-/overgangsbestemmelsene? Legg ved denne bekreftelsen om at legen holder på med spesialisering i allmennmedisin:

Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF)

3. Fyll ut skjema

Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen.

Roller og rettigheter i Altinn

Den eller de som skal inngå avtale om direkteoppgjør på vegne av virksomheten, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut enkelte skjemaer.

Den som skal signere skjemaer, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene. Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere Altinn-skjemaet «Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak». 

Her finner dere en oversikt over alle Altinn-rollene (altinn.no).

Les om hvordan dere kan tildele rettigheter i Altinn (altinn.no).

Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger?

Dere kan rette opp feil i skjema ved å fylle ut et nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må dere fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

4. Veien videre

Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er for tiden inntil 4 uker.

Les mer om oppgjør og regelverk og takster.

Meld dere på nyhetsbrev fra Helfo

Hold dere oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Dere kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om dere ønsker det.

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 05.06.2023 Se tidligere versjoner