Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelseteam - avtale om direkte oppgjør

Helsedirektoratet gjennomfører nå et pilotprosjekt med primærhelseteam. Primærhelseteamene må inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo for arbeidet som utføres av sykepleier.

Primærhelseteam er team bestående av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til enkeltpasienter og da særlig brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov. Du kan lese mer om pilotprosjektet på Helsedirektoratet sine nettsider.

Avtaler for fastleger

Fastleger og kommuner som allerede har avtale får denne automatisk videreført. Hjemmelsgrunnlaget for rett til refusjon for behandling utført på listeinnbyggere er likevel endret for fastleger i primærhelseteam. I forsøksperioden vil hjemmelen være forskrift om forsøksordning med primærhelseteam, jf. folketrygdloven § 25-13.

Nye fastleger må inngå avtaler om direkte oppgjør med Helfo som før.

Avtale med Helfo om direkteoppgjør for primærhelseteam

Primærhelseteamet må inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Avtalen mellom primærhelseteamet og Helfo gjelder bare det arbeidet som utføres av sykepleier. Sykepleier har ikke selvstendig refusjonsrett og kan ikke selv inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo.

Som en del av avtaleinngåelsen må dere oppgi hvilke sykepleiere som skal utføre arbeid i primærhelseteamet. Informasjon om primærhelseteamet blir synlig på helsenorge.no når avtalen er registrert.

En avtale om direkte oppgjør er en gjensidig forpliktende avtale mellom primærhelseteamet (driftsselskapet eller kommunen) og Helfo. Det er viktig at dere setter dere godt inn i mønsteravtalen før dere gjennomfører avtaleinngåelsen via Altinn-skjema.

Du som skal inngå eller endre på avtalen må enten være registrert som daglig leder av driftsselskapet i Enhetsregisteret, eller du må ha fått tildelt rolle eller rettighet i Altinn for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten eller kommunen.

Utfylling av Altinn-skjemaet for avtaleinngåelse:

Skjemaet er ikke helt tilpasset primærhelseteam – dere må derfor velge behandlertype "Kommune – Fastlønnet legeoppgjør/Turnusleger/Primærhelseteam" – selv om dere ikke er kommune.

Vedlegg:

Før du starter utfyllingen må du sørge for å ha praksisavtalen med kommunen for primærhelseteamet klart for opplasting i skjema.

Endringer i primærhelseteamet

Ved endringer i adresse, kontaktinformasjon, bankkontonummer, eller endring i hvilke sykepleiere som er tilsatt i primærhelseteamet, benyttes også samme Altinn-skjema – husk da å velge "endring" i starten av skjemaet.

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 06.12.2023 Se tidligere versjoner