Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for kiropraktor

Takstene går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som blant annet sier noe om hvilke takster du kan benytte i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (lovdata.no) og rundskriv til folketrygdloven § 5-9 – kiropraktor (helsedirektoratet.no)

Førstegangsundersøkelse og behandlingstakst (K1 og K2)

Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse. Takst K2 er behandlingstakst. Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon.

Dersom kiropraktoren foretar en førstegangsundersøkelse, og deretter gir en behandling, er honoraret for behandlingen inkludert i honoraret for førstegangsundersøkelsen. 

Du kan bare bruke takst K1 én gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Møtegodtgjørelse (K3a og K3b)

Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst K3a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst K3b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene K3a og K3b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst K3a og K3b kan ikke benyttes:

  • ved samtidig konsultasjon 
  • når kiropraktor deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.
  • dersom møtet blir avlyst.

Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø mv.

Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Telefonsamtaler og skriftlig kommunikasjon (K4)

Taksten K4 kan du kreve for telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste. 

Først publisert: 06.12.2018 Siste faglige endring: 03.07.2023 Se tidligere versjoner