Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer bandasjist avtale om direkte oppgjør

Dette er informasjon til dere som skal inngå eller endre avtale om direkte oppgjør med Helfo på vegne av bandasjist.

1. Om avtalen

Bandasjisten må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten skal få dekning for utgifter til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler etter folketrygdloven §§ 5-14 og 5-25.  Avtale om direkte oppgjør er en forutsetning for at bandasjisten skal kunne kreve refusjon.  Varer som er utlevert før avtale er inngått, er ikke refusjonsberettiget.

Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • hvilke plikter dere har overfor Helfo 
  • frister for innsending og foreldelse av krav 
  • hvordan dere sender inn kravet 
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon 

Dere må signere på at dere har lest, forstått og akseptert betingelsene for avtalen  når dere er inne i det elektroniske skjemaet.

Dere kan lese avtale om direkte oppgjør for bandasjist og mønsteravtalen for salg av brystproteser (hvis aktuelt) før dere går til utfylling av skjemaet.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn. Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet.

2. Dokumentasjon

For å utlevere næringsmidler til spesielle medisinske formål er det et krav at bandasjisten har tilknyttet en lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt eller sykepleier. Dette kravet må også være oppfylt for at Helfo skal kunne inngå avtale om direkte oppgjør om næringsmidler med en bandasjist. For å dokumentere tilknytningen, fyller dere inn helsepersonellets HPR-nummer i Altinn-skjemaet.

3. Fyll ut skjema

Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen.

Roller og rettigheter i Altinn 

Den eller de som skal inngå avtale om direkteoppgjør på vegne av virksomheten, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut enkelte skjemaer. 

Den som skal signere skjemaer, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.  Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere Altinn-skjemaet «Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak».  

Her finner dere en oversikt over alle Altinn-rollene (altinn.no).

Les om hvordan dere kan tildele rettigheter i Altinn (altinn.no).

Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger?

Dere kan rette opp feil i skjema ved å fylle ut et nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må dere fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

4. Veien videre

Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er for tiden inntil 4 uker.

Les mer om oppgjør og regelverk og takster.

Meld dere på nyhetsbrev fra Helfo

Hold dere oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Dere kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om dere ønsker det.

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 23.02.2023 Se tidligere versjoner