Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faller tilstanden til pasienten din inn under punkt 9, 10 eller 14?

p9p10p14304.svg

Faller tilstanden til pasienten din inn under punkt 9, 10 eller 14?

Hovedregelen er at folketrygden kun yter stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling.

Her kan du lese mer om hva som skal vurderes og dokumenteres innenfor de ulike tilstandene:

9 patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10 hyposalivasjon (munntørrhet)

14 sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos pasienter som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 

Først publisert: 24.05.2022 Datotekst: 08.06.2022 Se tidligere utgaver