Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannlege-19 og 20 åringer og 21 og 22 åringer

19- og 20-åringer

Unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i frikortordningen for helsetjenester.

Dersom en 19- eller 20-åring er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten til behandling hos privatpraktiserende tannlege eller tannpleier, skal den som utfører tannbehandlingen sende Helfo et eventuelt krav om refusjon fra folketrygden. Eventuelle mellomlegg blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i følgende lov:

lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

21- og 22-åringer

Unge voksne som fyller 21 eller 22 år i behandlingsåret, har fra 1. januar 2022 rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling. 

For 21- og 22-åringer som har rett til tannbehandling med stønad fra folketrygden, er det behandleren som fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helfo. Det gis 50 prosent reduksjon på egenbetalingen etter at trygderefusjonen er trukket fra. 

For tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester, vil 21- og 22 åringer få godskrevet 50 prosent av godkjent egenandel.

Les mer om det nye tilbudet i rundskriv I-2/2022 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022.