Registrering av vedtak om individuell stønad på apoteket

Opplysninger fra vedtak om individuell stønad som registreres i FarmaPro.

Hovedregelen er at et individuelt vedtak om stønad er gyldig for legemidlet som står i vedtaket. I tillegg er det gyldig for andre legemidler med samme virkestoff og formulering, som er i samme reseptgruppe. For vedtak som er gjort på et markedsført legemiddel er dette begrenset til andre markedsførte legemidler.

Her kan du lese mer om individuell stønad.

Andre begrensninger kan gjelde for enkelte legemidler eller legemiddelgrupper. I slike tilfeller står dette på vedtaket fra Helfo.

Ved en mangelsituasjon er vedtaket også gyldig for alternativt legemiddel uten godkjenningsfritak, hvis dette legemidlet er omtalt på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Ved endringer i regelverket, kan apoteket oppleve at det ikke er mulig å registrere de nøyaktige vedtaksopplysningene fra Helfo i FarmaPro. I tabellen under ser du hvordan slike vedtak skal registreres.

Registrering av vedtak etter endringen av blåreseptforskriften 1. januar 2018

Informasjon på vedtaket fra Helfo​

Midlertidig løsning inntil FarmaPro er tilpasset ny blåreseptforskrift​

Permanent løsning når FarmaPro er tilpasset ny blåreseptforskrift​

​§ 3

§ 3a med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket, eventuelt refusjonskode - 96​

§ 3 med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket​

​§ 3a

​§ 3a med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket

​§ 3 med refusjonskoden som er oppgitt for ICD-10

§ 3b​

§ 3b​

§ 3 med refusjonskode -97​

 

Registrering av vedtak fattet av Helfo før endringen av blåreseptforskriften 3. mars 2008

Informasjon på vedtaket fra Helfo​

Midlertidlig løsning inntil FarmaPro er tilpaset ny blåreseptforskrift​

Permanent løsning når FarmaPro er tilpasset ny blåreseptforskrift​

§ 2​

​§ 3a med refusjonskode -97

​§ 3 med refusjonskode -97

§ 10a (unntatt vedtak fattet på punkt 38)​

​§ 3a med refusjonskode -98

​§ 3 med refusjonskode -98

​§ 10a punkt 38

§ 3a med refusjonskode D84​

​§ 3 med refusjonskode D84

 

Først publisert: 10.05.2019