Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i tannregelverket 01.01.2022

Regelverksendringer for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2022

Takstene for kjeveortopedisk behandling (600-takstene) er økt med ca. 11,7 prosent fra 1. januar 2022 og øvrige takster er økt med ca. 1,7 prosent fra samme dato.

SMT-listen er revidert.

I tillegg er følgende endret: 

  • I stønadspunkt 8 er de to siste avsnittene om søskenmoderasjon erstattet med et nytt.
  • Det er gjort en presisering i stønadspunkt 8b4.
  • Det er gjort presiseringer i merknadene til takstene 101, 207 og 809/810. 

Du finner endringene i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25, i takster for tannbehandling og i SMT-listen