Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontroll av første refusjonskrav fra fysioterapeut

Her kan du lese mer om sjekkpunktene for den automatiske kontrollen Helfo foretar av fysioterapeuter som sender inn sitt første refusjonskrav til oss.

Den automatiske kontrollen tar i bruk andre sjekkpunkter enn kontrollen som skjer ved behandling av hvert refusjonskrav. Sjekkpunktene blir bestemt ut i fra Helfos erfaringer med kontroll av refusjonskrav.

Denne kontrollen er lik for alle behandlere på samme fagområde. Resultatet av kontrollen er begrenset til å omhandle kun de kontrollerte punkter. 

Hensikten er å informere deg om riktig bruk av takster og annet relevant regelverk som har betydning for dine refusjonskrav. Vi håper kontrollen vil være til god hjelp for til å rette opp misforståelser og feil takstbruk. 

Helfos kontrollstrategi er risikobasert. Det betyr at kontroll kan iverksettes når Helfo mener det er nødvendig. En ny kontroll der andre vurderinger og flere opplysninger legges til grunn, vil gi et mer nyansert resultat.Mer informasjon knyttet til de enkelte sjekkpunktene finner du her:

 

​Kontrollpunkt

Merknad​

Mer informasjon​

​Takst A2g

Takst A2g er et tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Det er ikke tilstrekkelig å ha det aktuelle utstyret ved instituttet. Utstyret må brukes på den aktuelle pasienten for at taksten skal kunne utløses.​

I henhold til regelverket kan taksten kreves når spesialkonstruert utstyr benyttes i behandlingen. Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap. lll Takster.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Takst E51a

​Takst E51a kan benyttes ved telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserie.

​Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap.lll Takster. Se også merknad E2.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Takst C34

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Parallell behandling av annen pasient kan ikke utføres samtidig.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antall personer i gruppen og oppgitt tid i taksten er å anse som minimum tidsbruk for gruppebehandlingen.

Hver av takstene C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og C33 teller som en behandling. Overlapping honoreres ikke.

Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap.lll Takster.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

 

Først publisert: 15.10.2019 Sist faglig oppdatert: 26.02.2020 Se tidligere versjoner