Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Én regning per pasientkontakt er hovedregelen

Helfo ønsker med dette å presisere regelverket knyttet til enkelte av takstene for pasientkontakt.

Som hovedregel vil det ikke være anledning til å kreve refusjon for to kontakttakster for samme pasientkontakt. Med kontakttakster mener vi takstene med takstnummer som starter på 1, 2, 3 og 11, som ligger innenfor kapittel A og B i takstforskriften/normaltariffen.

Regelverket er ikke til hinder for å ha flere pasientkontakter med samme pasient i løpet av samme dag.

Eksempel: En pasient tar kontakt på telefon på formiddagen, og det foregår rådgivning,  og pasienten kommer senere på dagen inn til en konsultasjon. Her vil det være anledning til å ta både 1bd og 2ad, fordi det er snakk om to ulike pasientkontakter.

Riktig bruk av takster for pasientkontakt

Konsultasjonstaksten, takst 2ad (allmennleger) og 3ad (avtalespesialister) inkluderer også skriving av resept og rådgivning, slik det står beskrevet i merknad B1 i takstforskriften/normaltariffen.

Helfo har i sine analyser sett at det har blitt utløst refusjon for skriving av elektronisk resept (1i), eller for enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved papirbrev eller telefon (1bd), i nær tilknytning til takst for konsultasjon (2ad/3ad). En slik bruk av takstene vil ikke være riktig.

Eksempel: En pasient er til konsultasjon og ber samtidig om resept. Her kan det bare kreves takst for konsultasjon (2ad), og ikke takst for skriving av elektronisk resept (1i) i tillegg. Dette gjelder selv om resepten blir skrevet i ettertid av konsultasjonen, eller er på andre medisiner enn det konsultasjonen gjelder.

I enkelte tilfeller kan det likevel være riktig å bruke 2ad i kombinasjon med 1i. Dette vil for eksempel gjelde dersom pasienten har vært til konsultasjon på formiddagen, og i ettertid ringer for å fornye en resept. Dette vil da være to ulike pasientkontakter.

Når det gjelder bruk av takst for «telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter…» (1f) i samme tidsrom som det har vært konsultasjon eller annen pasientkontakt, vil dette ikke føre til avslag. Dette fordi 1f er kommunikasjon med annen instans enn med pasienten.

Bruk av 1bd og 1i i samme pasientkontakt

Helfo har også sett at enkelte leger har levert regninger for takst 1bd og 1i for samme pasient innenfor et tidsrom på 60 minutter.

1bd er takst for enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved papirbrev eller telefon. Takst 1i er takst for skriving av elektronisk resept. Disse to takstene kan ikke kombineres for samme pasientkontakt.

Eksempel: En pasient har ringt for å få en resept. 1bd har da blitt utløst for telefonen, og 1i har blitt utløst for å skrive resept. Det vil være feil takstbruk, da det bare har vært én pasientkontakt.

Der det bare er skriving av resept, vil det kun være takst 1i som skal brukes. Når det både skrives resept og foregår rådgivning i samme samtale, skal kun 1bd brukes - ikke begge takstene for samme kontakt med pasienten. Dette er beskrevet i takstene og i merknad A1 i takstforskriften/normaltariffen.

Automatisk avslag

Helfo gir automatisk avslag på regninger som beskrevet nedenfor:

- Dersom regning for takst konsultasjon 2ad/2ak/2fk/3ad og regning med takst 1i for samme pasient er utløst innenfor 60 minutter (både før og etter konsultasjon), vil regning med 1i avslås automatisk.

- Dersom regning for takst konsultasjon 2ad/2ak/2fk/3ad og regning med takst 1bd/1bk for samme pasient er utløst innenfor 60 minutter (både før og etter konsultasjon), vil regning med 1bd/1bk avslås automatisk.

- Dersom regning for takst for enkel pasientkontakt per brev/telefon (1bd) og regning med takst 1i for samme pasient er utløst innenfor 60 minutter (både før og etter konsultasjon), vil regning med 1i avslås automatisk.

- Dersom regning for takst for enkel pasientkontakt ved oppmøte (1ad/1ak) og regning med takst 1i for samme pasient er utløst innenfor 60 minutter (både før og etter enkel kontakt), vil regning med 1ad avslås automatisk.

Bakgrunn for avslaget vil bli grundig dokumentert i utbetalingsvedtaket. Der vil du også finne informasjon om hva du må gjøre dersom avslaget ikke er korrekt.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 24.06.2020 Se tidligere versjoner