Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst 604 - Behandlingskontroller/arbeidsoperasjoner i aktiv behandlingsfase

Regelverk og veiledning for bruk av takst 604

Takster for tannbehandling - takst 604

Takstene 604a-d kan kun benyttes én gang per seanse.

Takst 604a: Behandlingskontroll uten apparatjustering 
Taksten omfatter enkle kontroller som blir foretatt underveis i den aktive kjeveortopediske behandlingen og uten at apparatjustering er nødvendig.


Takst 604b: Enkel arbeidsoperasjon 
Taksten omfatter prosedyrer slik som for eksempel justering av apparatur, bueskift i en kjeve (enkelt bueskift), resementering, fjerning av sementerte apparater og limte retainere eller tilpasning av 1–2 bånd uten sementering. Med "enkelt bueskift" menes bueskift i en kjeve med preformerde superelastiske buer eller buer hvor det ikke gjøres annen individuell tilpasning enn kun justering av buelengde.


Takst 604c: Middels arbeidsoperasjon 
Taksten omfatter prosedyrer slik som for eksempel liming av 1–3 brackets, tilpasning og sementering av 1–2 bånd, bueskift i en kjeve (middels) eller buejustering der buen må tas ut. Med "middels bueskift" menes bueskift i en kjeve der det gjøres individuell tilpasning ut over justering av buelengde eller hvor eksisterende bue må tas ut for å foreta individuell tilpasning.


Takst 604d: Komplisert arbeidsoperasjon 
Taksten omfatter prosedyrer av typen liming av 4–8 brackets, tilpasning og sementering av 3–4 bånd.

Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team
Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter.


Taksten kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team.


Ved behandling ved sentraliserte LKG-team som krever takstbruk ut over 604e, benyttes takstene 604a–604e avhengig av type arbeidsoperasjon.

Avklaringer fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har kommet med avklaring om riktig bruk av takstene i brev av 9. januar 2019 til Den norske tannlegeforening.

Avklaringens hovedpunkter er følgende:

  • Takstene kan ikke brukes flere ganger i samme behandlingsseanse.
  • Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet legger til grunn at bruk av takstene fortsatt forutsetter samme tidsbruk som angitt i takstmerknadene til og med året 2017 (10-15-20-30 minutter)

Tilstander som kan gi rett til stønad

Det er en forutsetning for å kunne bruke taksten at pasienten har en tilstand eller sykdom som fremgår av forskriftens paragraf 1. Se oversikt over tilstandene og eventuelle vilkår for bruk av takster.

Først publisert: 10.11.2020 Se tidligere versjoner