Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst 501 - Systematisk behandling av marginal periodontitt

Regelverk og veiledning for bruk av takst 501.

Takster for tannbehandling - takst 501

Takst 501 kan også benyttes av tannpleier.


Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.


Ved bruk av taksten skal følgende elementer inngå i den systematiske behandlingen:

  • Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
  • Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
  • Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon


Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.


Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502. 

Merknad til F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt:

Takstene 501–504 gjelder også ved behandling av periimplantitt.

Tilstander som kan gi rett til stønad

Det er en forutsetning for å kunne bruke taksten at pasienten har en tilstand eller sykdom som fremgår av forskriftens paragraf 1. Se oversikt over tilstandene og eventuelle vilkår for bruk av takster.

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 05.04.2022 Se tidligere versjoner