Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst 304 - Metall/keram fremstilt permanent helkrone og metall/keram innlegg med 4 flater eller mer

Regelverk og veiledning for bruk av takst 304

Takster for tannbehandling - takst 304

Veiledning

Dersom du skal kreve refusjon etter takst 304, må du journalføre hvorfor du velger kroneterapi og ikke mer vevsbesparende behandling. For at tannbehandling skal være stønadsberettiget etter folketrygdloven er det en hovedregel at den skal være nødvendig og forsvarlig. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer. Det er et krav i forskriften at tannlegen må kunne dokumentere sine vurderinger om pasientens rettigheter, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Tilstander som kan gi rett til stønad

Det er en forutsetning for å kunne bruke taksten at pasienten har en tilstand eller sykdom som fremgår av forskriftens paragraf 1. Se oversikt over tilstandene og eventuelle vilkår for bruk av takster.

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 27.01.2021 Se tidligere versjoner