Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst 1 og 2 - Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier

Regelverk og veiledning for bruk av takst 1 og 2. Takst 2 kan ikke benyttes av tannpleier.

Takster for tannbehandling - takst 1 og 2

Takstene 1 og 2: Undersøkelse og diagnostikk

Takstene inkluderer alle nødvendige kliniske prosedyrer for anamnese og for å stille diagnose. Taksten omfatter også eventuelt skriftlig terapiforslag, behandlingsplan og oppfølgingsplan, skriving av henvisninger og epikriser.


Ved henvisning fra allmenntannlege og fra tannpleier kan takst 2, med unntak for kjeveortopedisk behandling, benyttes av spesialist når undersøkelsen har til hensikt å vurdere behov for stønadsberettiget behandling, uavhengig av om behandlingen iverksettes eller ikke.


For behandling av marginal periodontitt, kan takst 1 eller 2 utløses 1 gang per år.


Takst 1 kan også benyttes av tannpleier ved undersøkelse og diagnostikk av sykdommen marginal periodontitt og/eller periimplantitt i henhold til forskriften § 1 andre ledd.

Merknad til A. Generelle tjenester:

Takstene 1–9 kan kun anvendes ved undersøkelser mv. knyttet til behandlinger som det ytes stønad til etter forskriften § 1, med unntak av undersøkelser ved tilstander etter forskriften § 1 første ledd pkt. 1 og 4. Ved punkt 1 og 4 kan det gis stønad etter takstene 1–3 uten at dette medfører videre behandling.

Tilstander som kan gi rett til stønad

Det er en forutsetning for å kunne bruke taksten at pasienten har en tilstand eller sykdom som fremgår av forskriftens paragraf 1. Se oversikt over tilstandene og eventuelle vilkår for bruk av takster.

 

 

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 01.03.2022 Se tidligere versjoner