Takster for tannpleier

På denne siden finner du omtaler av aktuelle takster for tannpleiere.

For tannbehandling og undersøkelse utført av tannpleier kan det bare ytes refusjon i henhold til punkt 1, 6a og 14, samt takst 101. Det er en avgrensing i takstene som tannpleiere kan kreve refusjon for, se tabell under:

Tilstand

1

4

6

101 1)

501

704

801

802

1

ved periodontitt/ periimplantitt

x

x

x

 

x

x

x

x

1

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

4

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

6a

 

x

x

x

 

x

x

x

x

10

uten periodontitt/ periimplantitt

​x

14

ved periodontitt/ periimplantitt

x

x

x

 

x

x

x

x

14

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

Tabellen viser en oversikt over hvilke takster du som tannpleier kan kreve refusjon for ved behandling av pasienter som har en av de overnevnte tilstandene. Der er et skille mellom de takstene som kan kreves om pasienten har periodontitt, og når pasienten ikke har periodontitt. 1) Takst 101 kan ikke kombineres med andre takster.

Her følger informasjon om noen av takstene.

Takst 1 - undersøkelsestaksten

Takst 1 kan brukes én gang per år ved undersøkelse og diagnostikk, relatert til tannkjøttsykdom (marginal periodontitt/periimplantitt). Taksten kan du ikke bruke ved undersøkelse og diagnostikk av andre forhold enn marginal periodontitt/periimplantitt.

For å utløse retten til trygderefusjon ved behandling av periodontitt/periimplantitt er det et krav at behandlingen er systematisk, målrettet og faglig strukturert. I den grad det kreves refusjon for røntgenbilder og fotos må dette være klart relatert til den periodontale behandlingen.

Det skal foreligge diagnose basert på dokumenterte lommemålinger og blødningsregistrering. På grunnlag av dette forventes en behandlingsplan med subgingival rens og hygieneinstruksjon. Videre oppfølging skjer ved etterkontroller eller i nødvendige tilfeller ytterligere bruk av takst 501.

Tannpleieren må dokumentere funn og sine vurderinger av pasientens rettigheter og behandlingsbehov i pasientens journal. Journalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Takst 501 – Behandling av marginal periodontitt

Takst 501 kan også benyttes av tannpleier. Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Ved  bruk av taksten skal følgende elementer inngå i den systematiske behandlingen:

• Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
• Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
• Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon.

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter.

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Les mer informasjon om takst 501 i  

rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling («Det gule heftet»)

Det er viktig å merke seg at bruk av taksten 501 alltid betinger at diagnosen marginal periodontitt/periimplantitt opprettholdes.

Takst 1 og 802, etterkontroll takst 4

Det er rimelig at en behandling av periodontitt/periimplantitt vil omfatte takst 1 og 802 (eventuelt flere røntgenbilder) i første seanse. Takst 501 som brukes relatert til subgingival depurasjon og instruksjon, kan nyttes i samme seanse, eller først benyttes i senere seanse(r).

Når pasienten er ferdig behandlet ved bruk av takst 501, som regel opptil flere ganger, vil det være rimelig å avslutte behandlingen med etterkontroll, takst 4. Denne taksten kan du bruke to ganger ved samme pasient og behandling.

Takst 801 - Laboratorieprøver

Tannpleier kan utløse refusjon ved bruk av takst 801 der man finner det nødvendig å foreta mikrobiologisk prøve i forbindelse med behandling og oppfølging av marginal periodontitt/periimplantitt. Taksten kan også benyttes ved taking av spyttprøve uavhengig av punkt. Dersom forskriving av antibiotika skulle være nødvendig, må dette gjøres av tannlege.

Først publisert: 22.03.2019