Takst for ridefysioterapi

Informasjon om takst T99 for ridefysioterapi

Taksten for behandling ved terapiridning, T99 (314 kroner per behandling fra 1. januar 2021), kan kreves når krav til kompetanse og ridested er innfridd.

Deltagere i gruppe er begrenset til åtte personer.

Aktiv ridefysioterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi vedkommende tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.​

Les mer om regelverk for ridefysioterapi på helfo.no og i :

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 28.12.2020 Se tidligere versjoner