Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stønad til prevensjon for unge kvinner

Unge kvinner mellom 16 og 22 år får økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Kvinner som er 16, 17, 18 eller 19 år, får spiral og p-stav gratis. Kvinner som er 20 eller 21 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv. Bidragssatsen vil variere etter produkt og kvinnens alder.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 22 år.

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen.

I tillegg til leger har helsesykepleiere og jordmødre med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til kvinner over 16 år. Les mer om rekvireringsrett hos Helsedirektoratet.

Bidragssatser og hva kunden skal betale

  3 måneder 6 måneder 1 år
Bidragsbeløp Kr 123 Kr 246 Kr 492

Apoteket beregner hva kunden skal betale ut fra prevensjonsmidlets varighet, pris, kvinnens fødselsdato og datoen hun henter ut prevensjonsmidlet.

Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

Regelverk

Først publisert: 13.05.2019 Sist faglig oppdatert: 28.01.2021 Se tidligere versjoner