Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stønad til prevensjonsmidler

Ungdom yngre enn 22 år får økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Ungdom som er yngre enn 20 år, får spiral og p-stav gratis. 20- eller 21-åringer får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv. Bidragssatsen vil variere etter produkt og ungdommens alder.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder til og med måneden før fylte 22 år. Den omfatter også unge med mannlig personnummer. 

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen.

Stønadsberettiget prevensjon kan rekvireres av lege, jordmor og helsesykepleier med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. 

Les mer om rekvireringsrett hos Helsedirektoratet.

Bidragssatser og hva kunden skal betale

 3 måneder6 måneder1 år
BidragsbeløpKr 129Kr 258Kr 516

Apoteket beregner hva kunden skal betale ut fra prevensjonsmidlets varighet, pris, ungdommens fødselsdato og datoen prevensjonsmidlet hentes ut.

Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

Regelverk

Først publisert: 13.05.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2023 Se tidligere versjoner