Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrering av vedtak om individuell stønad på apoteket

Opplysninger fra vedtak om individuell stønad som registreres i FarmaPro og Eik.

Et individuelt vedtak om stønad er gyldig for legemidlet som står i vedtaket. I tillegg er det som hovedregel gyldig for andre legemidler med samme virkestoff og formulering, som er i samme reseptgruppe. For vedtak som er gjort på et markedsført legemiddel er dette begrenset til andre markedsførte legemidler.

Her kan du lese mer om individuell stønad.

Andre begrensninger kan gjelde for enkelte legemidler eller legemiddelgrupper. I slike tilfeller står dette på vedtaket fra Helfo.

Ved en mangelsituasjon er vedtaket også gyldig for alternativt legemiddel uten godkjenningsfritak, hvis dette legemidlet er omtalt på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Apotekene kan oppleve at det ikke er mulig å registrere de nøyaktige vedtaksopplysningene fra Helfo i FarmaPro og Eik. I tabellen under ser du hvordan slike vedtak skal registreres.

Registrering av vedtak fattet av Helfo før 1. januar 2018

Informasjon på

vedtaket fra Helfo

FarmaPro Eik
§ 3 § 3a med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket, eventuelt refusjonskode -96 § 3 med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket
§ 3a § 3a med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket

§ 3 med refusjonskoden som er oppgitt for

ICD-10

§ 3b § 3b

§ 3 med refusjonskode  -96

§ 2 § 3a med refusjonskode -97 § 3 med refusjonskode -96
§ 10a (unntatt vedtak fattet på punkt 38) § 3a med refusjonskode -98 § 3 med refusjonskode -96
§ 10a punkt 38 § 3a med refusjonskode D84 § 3 med refusjonskode D84

 

Først publisert: 10.05.2019 Sist faglig oppdatert: 26.05.2021 Se tidligere versjoner