Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7 Tannutviklingsforstyrrelser

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

7 Tannutviklingsforstyrrelser

Det ytes stønad til behandling av følgende tannutviklingsforstyrrelser:

a)  Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse)

b)  Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse)

c)  Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)

d)  Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)

e)  Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser

f)   Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.

Til pkt. c): Ved agenesi av premolarer ytes det kun stønad til dekning av utgifter til behandling til person som har agenesi av 3 eller flere premolarer.

Ved behandling av personer med oligodonti (medfødt mangel av 6 eller flere permanente tenner) kan takst 316 benyttes.

I de tilfeller det ytes stønad ved tannagenesi (punkt 7c) kan det for personer over 20 år ytes stønad til kjeveortopedisk behandling, når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Utgifter til den kjeveortopediske delen av behandlingen dekkes med 75 prosent etter honorartakstene.

Ved retensjon av tann/tenner ytes stønad til behandling som har til hensikt å erstatte disse tennene protetisk. Det er en forutsetning at det ikke er mulig å føre tennene frem kjeveortopedisk.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

Takster

For fullstendig oversikt over takster med merknader se:

takster for tannbehandling

takster som er omtalt på helfo.no

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 21.10.2020 Se tidligere versjoner